O knihovně


Místní knihovna v Raškovicích

V á s   s r d e č n ě   z v e   k   n á v š t ě v ě

můžete si vybrat z široké nabídky naší i zahraniční literatury
pro zábavu, poučení či inspiraci…
pro sebe i pro své blízké…

K n i h a  i nadále zůstává jedním z nejlepších přátel člověka, byť bývají upřednostňovány jiné komunikační zdroje, které přináší technika a tempo dnešní doby…

Také si můžete vybrat z nabídky vyřazených knih a časopisů, které jsou  součástí  veřejných  knihovnických  služeb  v Místní knihovně
v Raškovicích, v rámci jejího moderního provozu.

Součástí prostoru je Malá galerie a stálá národopisná expozice historie obce a okolí v podhůří Beskyd Památník Raškovic